Kompendium WCAG 2.0: Wytyczna 3.1 Czytelność

Treść strony www oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała

tak w dosłownym przekładzie brzmi zasada 3 specyfikacji WCAG 2.0.

Wytyczna 3.1 Czytelność
Po prostu: twórz treści czytelne i łatwe do zrozumienia

3.1.1 Język strony
Język strony powinien być jasno określony za pomocą atrybutu lang lub xml:lang w znacznikach HTML. Pozwala to poprawnie wybrać interpretowany język przez urządzenia wspomagające, używane przez osoby niepełnosprawne. W praktyce chodzi głównie o syntetyzery mowy czytające strony www osobom niewidomym.

3.1.2 Język elementów
Język elementów strony powinien być jasno określony za pomocą atrybutu lang lub xml:lang w znacznikach HTML. Podobnie, jak w punkcie 3.1.1 – pozwala m.in. poprawnie określić język dla syntetyzerów mowy.

3.1.3 Nietypowe słowa
Jeśli w treści strony www użyte są skróty, należy zapewnić opisy ich znaczeń w pełnej formie.

3.1.4 Skróty
Słowa nietypowe, nieznane powszechnie, dwuznaczne, albo używane w specyficzny sposób powinny być wytłumaczone. Np. w podręcznym słowniczku dostępnym obok tekstu.

3.1.5 Poziom umiejętności czytania
Teksty, instrukcje i informacje zawierające nazwy własne, których zrozumienie wymaga wiedzy i wykształcenia wyższego, niż poziom gimnazjalny, należy uzupełniać o streszczenia, ilustracje, wykresy itp.

3.1.6 Jak to wymówić?
Jeśli do zrozumienia słowa użytego w treści strony www niezbędna jest znajomość wymowy, zaraz po użytym słowie należy zapewnić możliwość poznania wymowy tego słowa lub zamieścić odnośnik do stosownego słownika.

 

Jeśli interesuje Państwa audyt WCAG 2.0 zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zachęcamy do zapoznania się z metodyką prowadzonego przez nas audytu dostępności stron www zgodnego z tym rozporządzeniem, dostępną pod tym odnośnikiem: Audyt WCAG 2.0

Dla wszystkich śledzących nasz cykl wpisów „Kompendium WCAG 2.0” przygotowaliśmy także bezpłatną aplikację mobilną Pomocnik WCAG 2.0, stanowiącą uzupełnienie tego cyklu. Aplikacja kierowana jest do webmasterów i osób odpowiedzialnych w jednostkach publicznych za dostosowanie stron www do wymagań WCAG 2.0 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *