Aplikacja do telefonów i tabletów z Androidem przeznaczona dla uczestników, instruktorów i koordynatorów programu społecznego dedykowanego aktywizacji osób w wieku 50+, skierowanego do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. W programie uczestnikom oferowany jest bezpłatny udział w różnorodnych zajęciach – rekreacyjnych, sportowych, ogólnorozwojowych – prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Warunkiem uczestniczenia w programie jest posiadanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Aplikacja oferuje zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających śledzenie programu i swojej aktywności w nim. M.in. plan zajęć – tygodniowy i ogólny, liczbę wolnych miejsc na poszczególnych kursach, kontrolę obecności / nieobecności na zajęciach, dla instruktorów możliwość potwierdzania udziału uczestników w zajęciach za pomocą odczytu kart mieszkańca przy użyciu technologii NFC lub skanowania kodów kreskowych, bieżące odczytywanie komunikatów i ogłoszeń zamieszczanych przez instruktorów i koordynatorów programu.

Android Studio Java
Visual Studio C+

Google Play