Samorządowa strona zaprojektowana na zlecenie Gminy Piaseczno. Jest to portal informacyjny uzupełniony o BIP i poręczny moduł kalendarium. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności strona została certyfikowana i w pełni wspiera standard WCAG do poziomu AA.

WCAG 2.0
PHP
Java Script

Zobacz online