Przebudowaliśmy portal www Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów do standardu WCAG 2.0, tak, aby spełniał wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Po zaimplementowaniu kilku warstw i poziomów dostępności oraz wbudowaniu kilkunastu udogodnień dla użytkowników niepełnosprawnych, przebudowana strona w procesie certyfikacji otrzymała poziom AA+ – wyższy, niż wymagany rozporządzeniem.

WCAG 2.0
PHP
Java Script

Zobacz online