Przebudowaliśmy portal www samorządu Gminy Dydnia, celem dostosowania serwisu do standardu WCAG 2.0, wymaganego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Implementacja kilku warstw i poziomów dostępności oraz kilkanaście udogodnień dla użytkowników niepełnosprawnych sprawiły, że przebudowana strona w procesie certyfikacji otrzymała poziom AA++ – o dwa stopnie wyższy, niż wymagany rozporządzeniem.

WCAG 2.0
PHP
Java Script

Zobacz online