Dedykowane oprogramowanie przemysłowe zaprojektowane na zlecenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piasecznie. Usprawnia i przyspiesza rozliczenia przedsiębiorstwa, prowadzenie statystyk i sporządzanie raportów. Zawiera dwa moduły: 1. „Moduł terenowy” w postaci aplikacji dla tabletów z Androidem, bezpośrednio połączonej z systemem lokalnej karty miejskiej, co pozwala na znaczące przyspieszenie procesu przyjmowania odpadów poprzez automatyczną identyfikację klienta i pobranie jego danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia. 2. „moduł stacjonarny” w postaci dedykowanego systemu on-line zbierającego dane z modułów terenowych, sporządzającego statystyki, rozliczenia, wizualizującego dane w postaci czytelnych wykresów, map i zestawień.

PHP
Java Script
Android Studio Java