Strona Sołectwa Józefosław w województwie mazowieckim. Spełnia funkcję portalu samorządowego w lokalnej skali oraz – i jest to najchętniej wykorzystywana funkcja portalu – umożliwia sprawdzenie aktualnej jakości powietrza za pomocą sieci miejskich czujników zapylenia (smogu).

PHP
Java Script

Zobacz online