Tabliczka mnożenia z Enterkiem to aplikacja edukacyjna przeznaczona dla systemów operacyjnych Android oraz iOS, skierowana głównie do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, wspomagająca naukę tabliczki mnożenia. Aplikacja jest zgodna z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym w szkołach powszechnych.

Android Studio Java
XCode Swift
Unity Game Engine

App Store

Google Play