Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno to organ doradczy i reprezentacja młodzieży w strukturach samorządu. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Piaseczno. Rada zajmuje się sprawami młodzieży. Jak mówi sama o sobie: wskazuje potrzeby swoich rówieśników oraz stara się kształtować i zmieniać miasto, tak, jak widzą je młodzi ludzie. Głównym narzędziem komunikacji MRG stała się wyprodukowana przez nas strona www. Facebook oczywiście obecny 🙂

PHP
Java Script
Facebook API

Zobacz online