Wielojęzyczny portal adresowany do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywających w Polsce na zlecenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków unijnych ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza UE – szczególnie w zakresie zapewnienia doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi, aktywizacji zawodowej, nabywania kompetencji językowych oraz adaptacji i integracji z polskim społeczeństwem.

PHP
Java Script

Zobacz online