Logotyp praktyki psychologicznej Psychologiczna Wyspa – kształt wyspy połączony z twarzą, stworzony przy użyciu technik 3D

Maya 3D
Adobe Photoshop
  • Logotyp marki Psychologiczna Wyspa zaprojektowany przez Entera Studio WWW