Platforma do zamawiania usług na żądanie zarówno z poziomu www, jak i aplikacji mobilnych. Platforma rozszerza model znany z usług firmy Uber adaptując go do potrzeb szerokiego rynku usług. Zaprojektowana została jako osobisty asystent z ofertą szybkich i tanich napraw, usług osobistych, zakupów, sprzątania itp. Jako podstawę projektową przyjęliśmy założenie, aby powstało narzędzie proste i intuicyjne oraz szybsze od połączeń telefonicznych.

Android Studio
Java
PHP
Java Script
Ajax