Strona www Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich została przez nas całkowicie przebudowana, aby osiągnąć zgodność z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w sprawie dostosowania serwisów www do standardu WCAG 2.0. Strona przeszła certyfikację i otrzymała certyfikat AA++ – o dwa stopnie wyższy, niż wymagany Rozporządzeniem.

WCAG 2.0
PHP
Java Script

Zobacz online