Aplikacja Pomocnik WCAG 2.1 jest praktycznym narzędziem ułatwiającym prowadzenie i kontrolę audytu stron WWW pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji WCAG 2.1 i „Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”. Aplikacja jest przeznaczona dla systemu Windows 10 i zapewnia ponad 180 zautomatyzowanych testów i analiz pod kątem zgodności strony WWW ze specyfikacją WCAG 2.1.

C#
.NET
Visual Studio C#

Microsoft Store