Parents Helper jest aplikacją opracowaną przez rodziców dla rodziców. Pomaga w organizowaniu codziennych spraw związanych z dziećmi. Zwłaszcza, gdy pod opieką jest więcej niż jedno dziecko. Funkcje aplikacji są rozwijane dzięki doświadczeniu rodzicielskiemu – zwłaszcza w organizowaniu spraw, ustalaniu priorytetów i przypomnieniach. I – co ważne – w łatwym przekazywaniu zadań partnerowi.

Watch Kit
XCode Swift