Odświeżona wersja katalogu produktów Szkółki Roślin Ozdobnych Dammera z Mierzeszyna połączona z wizerunkową stroną www. Firma posiada w ofercie kilka tysięcy okazów do ogrodu – dedykowane rozwiązanie www oprócz atrakcyjnej formy prezentacji oferty pozwala również na łatwe katalogowanie i systematyzację bazy produktowej oraz łatwość wyszukiwania konkretnego produktu lub ich grupy przez użytkowników.

Oprócz przejrzystej prezentacji oferty produktowej zadaniem tej strony www jest ułatwienie komunikacji pomiędzy firmą i klientami – zintegrowane narzędzia komunikacyjne pozwalają na szybkie nawiązanie kontaktu ze szkółką oraz zadawanie pytań dotyczących roślin i ogrodów.

PHP
Java Script