System promujący i obsługujący Miejską Kartę Mieszkańca dla gminy Piaseczno. Pełni rolę czysto praktyczną, pozwalając weryfikować numery kart, ale także informacyjno – wizerunkową poprzez atrakcyjną prezentację usług, rabatów i innych korzyści płynących z posiadania karty.

PHP
Java Script

Zobacz online