Strona www Ośrodka Nowolipie, zrealizowana w ramach procedury zamówień publicznych, w pełni zgodna ze specyfikacją WCAG 2.0 do poziomu AA+.

Aby zachować jak największą dostępność dla osób niepełnosprawnych witryna oferuje wersję podstawową, wersję o podwyższonym kontraście, wersję o podwyższonym poziomie rozumienia i wersję dla czytników ekranowych. Ma również wbudowane warstwy o stałej szerokości, elastyczne i mobilne dla każdego z wariantów. Z użytkownikami niewidomymi strona www komunikuje się za pomocą syntezatorów mowy.

PHP
Java Script