WellDone Dobre Rzeczy to marka ekskluzywnych, zabawnych gadżetów wykonanych z naturalnych materiałów popierająca ideę designu odpowiedzialnego społecznie. Mieliśmy przyjemność stworzyć portal marki połączony z firmowym sklepem. Powierzono nam również opracowanie materiałów marketingowych marki.

WellDone DOBRE RZECZY wspiera ideę ekonomii społecznej, propagowaną przez ONZ. Produkty WellDone zaprojektowane zostały przez młodych artystów z Polski i Izraela, a zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na statutowe cele producenta – Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” – czyli aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kolejnym etapem prac nad tym projektem będzie dostosowanie strony do potrzeb pełnego odbioru jej przez osoby niepełnosprawne, według zasad WCAG 2.0., opracowanych przez Agendę ONZ ds. Rozwoju – UNDP.

PHP
Java Script