Polityka prywatności aplikacji mobilnej Tabliczka mnożenia z Enterkiem

1. Aplikacja Tabliczka mnożenia z Enterkiem to aplikacja skierowana głównie do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, wspomagająca naukę tabliczki mnożenia, zgodna z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym w szkołach.

2. Producentem i wydawcą aplikacji jest Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16 , 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wydawcą.

3. Aplikacja jest częścią projektu Wydawcy mającym na celu produkcję serii aplikacji edukacyjnych przeznaczonych do wspomagania nauczania wczesnoszkolnego. Do jej działania nie jest wymagana instalacja pozostałych aplikacji z serii. Aplikacja samodzielnie pozostaje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem dla użytkownika końcowego.

4. Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą platform dystrybucji oprogramowania:

– dla systemu Android – Google Play – prowadzonym przez Google Inc. z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

– dla systemu iOS – App Store Apple Inc. – prowadzonym przez Apple Inc. Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA, i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

5. Aplikacja nie zbiera, nie udostępnia i nie przesyła żadnych danych użytkowników za pośrednictwem sieci Internet na żadne serwery zależne lub znane wydawcy. Wydawca nie ma dostępu do danych użytkownika i nie ma możliwości udostępniania ich podmiotom lub osobom trzecim. Wydawca nie wbudował w aplikację mechanizmów umożliwiających zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników. W założeniach Wydawcy i wedle jego najlepszej wiedzy wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji pozostają prywatne, zapisywane są wyłącznie na urządzeniu użytkownika i pozostają do wyłącznej dyspozycji użytkownika.

6. Wyjątek od zasad opisanych w p. 5 może stanowić sytuacja, gdy producent systemów operacyjnych Android lub iOS, na które udostępniana jest aplikacja, firmy Google Inc. Lub Apple Inc., bez porozumienia z Wydawcą wprowadzi mechanizmy umożliwiające firmie Google Inc. lub Apple inc. zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników z poziomu systemu operacyjnego Android lub iOS, którym to mechanizmom, jako program zależny od systemu operacyjnego, aplikacja będzie podlegać. Firmy Google Inc. Oraz Apple Inc. są podmiotami całkowicie niezależnymi od Wydawcy, nie mają obowiązku konsultować z Wydawcą podejmowanych decyzji, zaś Wydawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Google Inc. I Apple Inc., a co za tym idzie na mechanizmy programistyczne wprowadzane na poziomie systemu operacyjnego Android lub iOS, od którego zależna jest aplikacja Wydawcy.