Realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1, platform informacyjnych i szkoleniowych on-line Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”.

PHP
Java Script

Zobacz online stronę uczelni

Zobacz online system e-learning