Polityka prywatności aplikacji Pomocnik WCAG 2.1

1. Aplikacja Pomocnik WCAG 2.1 jest praktycznym narzędziem ułatwiającym prowadzenie i kontrolę audytu stron WWW, aplikacji wyprowadzających kod wynikowy zgodny z technologią HTML publikowanych w przestrzeni WWW i systemów teleinformatycznych wyprowadzających kod wynikowy zgodny z technologią HTML dostępnych w Internecie, pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji WCAG 2.1. Aplikacja zapewnia ponad 180 zautomatyzowanych testów i analiz pod kątem zgodności strony WWW ze specyfikacją WCAG 2.1.

1a. Aplikacja Pomocnik WCAG 2.1 jest przeznaczona do analizy stron WWW i aplikacji internetowych opublikowanych w języku polskim (PL).

1b. Z racji swojego charakteru, aplikacja Pomocnik WCAG 2.1 jest kierowana przede wszystkim do webmasterów i osób odpowiedzialnych w jednostkach administracyjnych i publicznych za wdrożenie „Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” z dnia 4 kwietnia 2019 r., w szczególności w zakresie dostosowania stron WWW, aplikacji i systemów informatycznych do specyfikacji WCAG 2.1.

1c. Wskazania aplikacji Pomocnik WCAG 2.1 w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako ekwiwalent przeprowadzenia audytu dostępności strony WWW, czy aplikacji mobilnej lub internetowej, wymaganego „Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” – wskazania aplikacji należy traktować jedynie orientacyjnie, jako pomoc przy planowaniu obszarów audytu, mając jednocześnie na uwadze, że audyt dostępności strony WWW lub aplikacji mobilnej obowiązkowo wymaga współpracy z osobami niepełnoprawnymi podczas jego przeprowadzania.

2. Producentem i wydawcą aplikacji jest Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16 , 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wydawcą.

3. Aplikacja jest częścią projektu Wydawcy mającego na celu produkcję serii bezpłatnych aplikacji użytecznych społecznie. Do jej działania nie jest wymagana instalacja pozostałych aplikacji z serii. Aplikacja samodzielnie pozostaje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem dla użytkownika końcowego.

4. Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą platfory dystrybucji oprogramowania dla systemu Windows 10 – Microsoft Corp. – prowadzonym przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland (Irlandia), i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://www.microsoft.com/pl-pl/storedocs/terms-of-sale

5. Aplikacja nie zbiera, nie udostępnia i nie przesyła żadnych danych użytkowników za pośrednictwem sieci Internet na żadne serwery zależne lub znane wydawcy. Wydawca nie ma dostępu do danych użytkownika i nie ma możliwości udostępniania ich podmiotom lub osobom trzecim. Wydawca nie wbudował w aplikację mechanizmów umożliwiających zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników. W założeniach Wydawcy i wedle jego najlepszej wiedzy wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji pozostają prywatne, zapisywane są wyłącznie na urządzeniu użytkownika i pozostają do wyłącznej dyspozycji użytkownika.

6. Wyjątek od zasad opisanych w p. 5 może stanowić sytuacja, gdy producent systemu operacyjnego Windows, na który udostępniana jest aplikacja, firma Microsoft Corp., bez porozumienia z Wydawcą wprowadzi mechanizm umożliwiający firmie Microsoft Corp. zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników z poziomu systemu operacyjnego Windows, którym to mechanizmom, jako program zależny od systemu operacyjnego, aplikacja będzie podlegać. Firma Microsoft Corp. jest podmiotem całkowicie niezależnym od Wydawcy, nie ma obowiązku konsultować z Wydawcą podejmowanych decyzji, zaś Wydawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Microsoft Corp., a co za tym idzie na mechanizmy programistyczne wprowadzane na poziomie systemu operacyjnego Windows, od którego zależna jest aplikacja Wydawcy.