Polityka prywatności aplikacji mobilnej Terminy leczenia NFZ

1. Aplikacja Terminy leczenia NFZ to aplikacja wspomagająca wyszukiwanie wolnych terminów leczenia w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowego dla mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej, a realizowanego przez narodowy podmiot realizujący świadczenia medyczne – Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Producentem i wydawcą aplikacji jest Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16 , 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wydawcą.

3. Aplikacja Terminy Leczenia NFZ opiera się o zbiór API Terminy Leczenia wersja 1.3 rozwijany i udostępniony publicznie przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 – pod adresem internetowym: https://api.nfz.gov.pl. Producent niniejszej aplikacji Entera Studio nie ma wpływu i nie odpowiada za ewentualne przerwy w działaniu serwerów NFZ udostępniających mechanizm API lub błędy w bazie danych udostępnianej za pośrednictwem wyżej wymienionego mechanizmu API przez NFZ. W szczególności dotyczy to nazw procedur medycznych oraz przewidywanych terminów leczenia. Wskazania niniejszej aplikacji nie mogą być traktowane jako mające charakter wiążący – są jedynie orientacyjne i służą możliwości przybliżonego określenia terminu dostępności usług medycznych w ramach pakietu świadczeń gwarantowanych NFZ.

4. Aplikacja jest częścią projektu Wydawcy mającego na celu produkcję serii bezpłatnych aplikacji użytecznych społecznie. Do jej działania nie jest wymagana instalacja pozostałych aplikacji z serii. Aplikacja samodzielnie pozostaje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem dla użytkownika końcowego.

5. Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą platform dystrybucji oprogramowania:

– dla systemu Windows 10 – Microsoft Corp. – prowadzonym przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland (Irlandia), i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://www.microsoft.com/pl-pl/storedocs/terms-of-sale

– dla systemu Android – Google Play – prowadzonym przez Google Inc. z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

6. Aplikacja nie zbiera, nie udostępnia i nie przesyła żadnych danych użytkowników za pośrednictwem sieci Internet na żadne serwery zależne lub znane wydawcy z wyjątkiem transmisji realizowanej do serwera API Terminy Leczenia NFZ w zakresie niezbędnym do zapewnienia podstawowej funkcjonalności aplikacji. Wydawca nie ma dostępu do danych użytkownika i nie ma możliwości udostępniania ich podmiotom lub osobom trzecim. Wydawca nie wbudował w aplikację mechanizmów umożliwiających zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników. W założeniach Wydawcy i wedle jego najlepszej wiedzy wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji pozostają prywatne, zapisywane są wyłącznie na urządzeniu użytkownika i pozostają do wyłącznej dyspozycji użytkownika.

7. Wyjątek od zasad opisanych w p. 6 może stanowić sytuacja, gdy producent systemów operacyjnych Android lub Windows, na które udostępniana jest aplikacja, firmy Google Inc. Lub Microsoft Corp., bez porozumienia z Wydawcą wprowadzą mechanizmy umożliwiające firmie Google Inc. lub Microsoft Corp. zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników z poziomu systemu operacyjnego Android lub Windows, którym to mechanizmom, jako program zależny od systemu operacyjnego, aplikacja będzie podlegać. Firmy Google Inc. oraz Microsoft Corp. są podmiotami całkowicie niezależnymi od Wydawcy, nie mają obowiązku konsultować z Wydawcą podejmowanych decyzji, zaś Wydawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Google Inc. i Microsoft Corp., a co za tym idzie na mechanizmy programistyczne wprowadzane na poziomie systemu operacyjnego Android lub Windows, od którego zależna jest aplikacja Wydawcy.