Polityka prywatności aplikacji mobilnej Tabliczka mnożenia z Enterkiem - Windows Edition

1. Aplikacja Tabliczka mnożenia z Enterkiem Windows Edition to aplikacja skierowana głównie do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, wspomagająca naukę tabliczki mnożenia, zgodna z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym w szkołach.

2. Producentem i wydawcą aplikacji jest Entera Studio, Ul. Wilanowska 4/16 , 80-809 Gdańsk, zwanym dalej Wydawcą.

3. Aplikacja jest częścią projektu Wydawcy mającym na celu produkcję serii aplikacji edukacyjnych przeznaczonych do wspomagania nauczania wczesnoszkolnego. Do jej działania nie jest wymagana instalacja pozostałych aplikacji z serii. Aplikacja samodzielnie pozostaje w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem dla użytkownika końcowego.

4. Aplikacja jest udostępniana użytkownikom za pomocą platformy dystrybucji oprogramowania dla systemu Windows 10 – Microsoft Corp. – prowadzonym przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland (Irlandia), i podlega regulaminowi tej platformy dostępnemu pod adresem:
https://www.microsoft.com/pl-pl/storedocs/terms-of-sale

5. Aplikacja nie zbiera, nie udostępnia i nie przesyła żadnych danych użytkowników za pośrednictwem sieci Internet na żadne serwery zależne lub znane wydawcy. Wydawca nie ma dostępu do danych użytkownika i nie ma możliwości udostępniania ich podmiotom lub osobom trzecim. Wydawca nie wbudował w aplikację mechanizmów umożliwiających zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników. W założeniach Wydawcy i wedle jego najlepszej wiedzy wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacji pozostają prywatne, zapisywane są wyłącznie na urządzeniu użytkownika i pozostają do wyłącznej dyspozycji użytkownika.

6. Wyjątek od zasad opisanych w p. 5 może stanowić sytuacja, gdy producent systemu operacyjnego Windows, na który udostępniana jest aplikacja, firma Microsoft Corp., bez porozumienia z Wydawcą wprowadzi mechanizm umożliwiający firmie Microsoft Corp. zbieranie, podgląd, kontrolę, przesyłanie, czy udostępnianie danych użytkowników z poziomu systemu operacyjnego Windows, którym to mechanizmom, jako program zależny od systemu operacyjnego, aplikacja będzie podlegać. Firma Microsoft Corp. jest podmiotem całkowicie niezależnym od Wydawcy, nie ma obowiązku konsultować z Wydawcą podejmowanych decyzji, zaś Wydawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Microsoft Corp., a co za tym idzie na mechanizmy programistyczne wprowadzane na poziomie systemu operacyjnego Windows, od którego zależna jest aplikacja Wydawcy.