Inkubator stron www

Codziennie rodzą się tysiące ciekawych pomysłów na różne przedsięwzięcia internetowe. Większość z nich nie ma szans zrealizowania, gdyż w drodze od pomysłu do działającej, przynoszącej dochody e-platformy potrzebne są odpowiednie zasoby – technologia, know-how, specjaliści i doświadczenie związane z tworzeniem i egzekucją strategii biznesowych.

Jeśli masz pomysł, ale nie masz zaplecza, Entera nim dysponuje i jest gotowa je zaangażować w wizjonerskie projekty. Jesteśmy otwarci na ciekawe idee biznesowe związane z branżą internetową. W przypadku naszego zainteresowania, jesteśmy w stanie stworzyć warunki niezbędne do tego, by dany projekt mógł odnieść sukces – pomożemy przeanalizować opłacalność przedsięwzięcia, szanse i zagrożenia rynkowe oraz stworzyć długofalową strategię działań. Zapewnimy też to, co w przypadku nowych projektów najkosztowniejsze – niezbędne zaplecze technologiczne.

W projekty Entera angażuje się w zamian partycypując w przyszłych zyskach z przedsięwzięcia lub stając się współwłaścicielem firmy.

Masz ciekawy pomysł? – zainteresuj nas.

Standardy realizacji Entera Studio WWW

1 Nie przestajemy pracować nad projektem, dopóki nie spełni wszystkich oczekiwań Klienta.

 

2 Nie proponujemy kompromisów ograniczających funkcjonalność.

 

3 Na każdym etapie prac i przed ostatecznym wdrożeniem projekt przechodzi szczegółowe testy.

 

4 Na wszystkie nasze realizacje udzielamy pełnej gwarancji.

 

5 Zapewniamy wsparcie techniczne zgodnie z potrzebami Klienta.

 

6 Przenosimy prawa autorskie bez dodatkowych opłat.

 

7 Zapewniamy bezpłatne szkolenia w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta.

 

WCAG 2.0 jako wytyczne ONZ dla webmasterów

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis entera.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis entera.pl spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki
zmiana kontrastu
całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację
Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków
Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
Wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane
Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.0 na poziomie AA
Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS. Brak błędów składniowych HTML.
Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna.
Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
W całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.
Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.
W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej
Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny
W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron
Przyciski powiększenia są widoczne
Przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Standardy pracy Entera Studio WWW

Zaufanie naszych Klientów stanowi dla nas istotną wartość, dlatego już od pierwszego zrealizowanego projektu stosujemy, bez żadnych odstępstw, poniższe zasady:

 

Jakość

Nie przestajemy pracować nad projektem, dopóki nie spełni wszystkich oczekiwań Klienta. Nie uznajemy rozwiązań na skróty, czy kompromisów ograniczających funkcjonalność. Każdy projekt przed ostatecznym wdrożeniem przechodzi szczegółowe, wielowarstwowe testy i kontrolę jakości.

 

Poufność

W projekcie udział biorą tylko dwie strony – Klient i Entera.

 

Lojalność

Nie przyjmujemy zleceń będących w konflikcie lub mogących zaszkodzić projektom naszych aktualnych Klientów. Dedykowane rozwiązania stosowane w danym projekcie nigdy nie są udostępniane konkurencji.

 

Uczciwość

Stawiamy na wysoki poziom etyki biznesu. Zawsze rzetelnie informujemy o stanie projektu, a Klient ma wgląd w każdy etap prac. Nikt jednak nie musi wierzyć nam na słowo – chętnie poddajemy weryfikacji to, co robimy.

 

Przejrzystość

Uważamy, że komplikowanie prostych spraw jedynie utrudnia życie. Dlatego zawsze jasno, prosto i przejrzyście przedstawiamy sprawy proste – szczegóły realizacji, umowę, rozliczenia.

 

Od 2008 roku specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań internetowych i systemów informatycznych najwyższej klasy, projektowaniu stron www oraz programowaniu dedykowanych aplikacji sieciowych. Posiadamy własne zaplecze copywriterskie.

Dbając o jakość naszych rozwiązań – od planowania i strategii, projektu graficznego strony, poprzez jej umieszczenie w internecie, obsługę techniczną, aż do regularnej aktualizacji zawartości – wyposażamy naszych klientów w efektywne rozwiązania e-marketingowe. Lata doświadczeń w opracowywaniu treści i projektowaniu systemów przekazywania informacji pozwoliły nam na wypracowanie modelu projektowania stron www w oparciu o architekturę informacji i zasady Web Usability, wzbogaconych o mechanizmy zapewniające wsparcie pozycjonowania.

Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej. Specjalizujemy się w rozwiązaniach typu open source, co ma wyjątkowo duże znaczenie w przypadku małych i średnich firm oraz instytucji nie dysponujących dużymi budżetami na rozwiązania internetowe. Oprogramowanie open source pozwala bowiem uniknąć wysokich kosztów licencjonowania aplikacji ograniczając je jedynie do kosztów wdrożenia.

Stały skład zespołu tworzy 8 osób: programiści, graficy, webdesigner, architekt informacji/copywriter, specjalista ds. marketingu. Stale współpracujemy również z kilkunastoma freelancerami specjalizującymi się w różnych dziedzinach, co pozwala nam oferować wykonywanie nawet najbardziej niestandardowych projektów.

Stawiamy na wysoką jakość naszych usług – na wszystkie nasze realizacje udzielamy pełnej gwarancji i zapewniamy wsparcie techniczne zgodnie z potrzebami klienta, przenosimy prawa autorskie bez dodatkowych opłat oraz zapewniamy bezpłatne szkolenia w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta.