System Android, a strategia marketingowa

Planując własną aplikację dla systemu Android coraz więcej firm ma problem z konkretnym wyznaczeniem ścieżki osiągnięcia celów sprzedażowych, bądź marketingowych jakie aplikacja ma przynieść i samego cyklu życia oprogramowania. Powodem takiego stanu rzeczy jest naturalnie coraz większa fragmentacja tego mobilnego systemu operacyjnego. Fragmentacja to ilość wersji tego samego systemu mających znaczący udział w rynku urządzeń konsumenckich w jednym czasie. Android pod tym względem jest absolutnym liderem – obecnie w codziennym użyciu jest sześć głównych wersji tego systemu, dodatkowo modyfikowanego przez różnych producentów na potrzeby swoich urządzeń. Pomijając różnice w funkcjach i kompatybilności rozmaitych rozwiązań, najczęściej pada pytanie – do której wersji Androida aplikacja powinna być kompatybilna? Na chwilę obecną najwłaściwsze wydaje się dostosowywanie aplikacji do Androida 4 (czyli Androida 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4), gdyż ta wersja systemu zajmuje największą część rynku. Jeśli jednak aplikacja ma pracować na wizerunek firmy przez około dwa lata, a taki jest przeciętny czas życia aplikacji produktowej/wizerunkowej, warto już obecnie rozważać wsparcie dla Androida 5 Lollipop.

Najnowszy Android 5.0 i 5.1, kilka miesięcy po premierze, ma udziały w rynku na poziomie 1.6%. Niemniej jednak jego znaczenie będzie wzrastać wraz z kolejnymi urządzeniami prezentowanymi przez poszczególnych producentów. Jako problem często jest jednak postrzegany diametralnie zmieniony design najnowszej wersji tego systemu. W Androidzie 5 Google wprowadził bowiem nowy, płaski wygląd interfejsu użytkownika zwany Material Design. Aplikacje z Androida 4 w najnowszej odsłonie wyglądają jakby nie pasowały do całości. Część firm wybiera zatem rozwiązanie pośrednie, publikując dwie wersje aplikacji z odmiennym designem interfejsu – dla starszego i nowszego Androida. Takie działanie naturalnie zapewnia użytkownikom różnych wersji systemu Google maksymalnie pozytywne doświadczenia, jednak jest droższe we wdrożeniu i aktualizacjach. Planując nową aplikację, gdy w rachubę wchodzi optymalizacja kosztów, warto rozważyć zatem wydanie wersji aplikacji dostosowanej designem do Androida 5 również dla wcześniejszych wersji tego systemu – użytkownikom starszych wersji systemu zaprezentuje się ona jako aplikacja o niestandardowym, niemniej jednak eleganckim, interfejsie, a jednocześnie, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, gdy Android 5 będzie stopniowo zastępował starsze wersje, aplikacja nie zdewaluuje się pod względem wizerunkowym.

Kompendium WCAG 2.0: Wytyczna 3.1 Czytelność

Treść strony www oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała

tak w dosłownym przekładzie brzmi zasada 3 specyfikacji WCAG 2.0.

Wytyczna 3.1 Czytelność
Po prostu: twórz treści czytelne i łatwe do zrozumienia

3.1.1 Język strony
Język strony powinien być jasno określony za pomocą atrybutu lang lub xml:lang w znacznikach HTML. Pozwala to poprawnie wybrać interpretowany język przez urządzenia wspomagające, używane przez osoby niepełnosprawne. W praktyce chodzi głównie o syntetyzery mowy czytające strony www osobom niewidomym.

3.1.2 Język elementów
Język elementów strony powinien być jasno określony za pomocą atrybutu lang lub xml:lang w znacznikach HTML. Podobnie, jak w punkcie 3.1.1 – pozwala m.in. poprawnie określić język dla syntetyzerów mowy.

3.1.3 Nietypowe słowa
Jeśli w treści strony www użyte są skróty, należy zapewnić opisy ich znaczeń w pełnej formie.

3.1.4 Skróty
Słowa nietypowe, nieznane powszechnie, dwuznaczne, albo używane w specyficzny sposób powinny być wytłumaczone. Np. w podręcznym słowniczku dostępnym obok tekstu.

3.1.5 Poziom umiejętności czytania
Teksty, instrukcje i informacje zawierające nazwy własne, których zrozumienie wymaga wiedzy i wykształcenia wyższego, niż poziom gimnazjalny, należy uzupełniać o streszczenia, ilustracje, wykresy itp.

3.1.6 Jak to wymówić?
Jeśli do zrozumienia słowa użytego w treści strony www niezbędna jest znajomość wymowy, zaraz po użytym słowie należy zapewnić możliwość poznania wymowy tego słowa lub zamieścić odnośnik do stosownego słownika.

 

Jeśli interesuje Państwa audyt WCAG 2.0 zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zachęcamy do zapoznania się z metodyką prowadzonego przez nas audytu dostępności stron www zgodnego z tym rozporządzeniem, dostępną pod tym odnośnikiem: Audyt WCAG 2.0

Dla wszystkich śledzących nasz cykl wpisów „Kompendium WCAG 2.0” przygotowaliśmy także bezpłatną aplikację mobilną Pomocnik WCAG 2.0, stanowiącą uzupełnienie tego cyklu. Aplikacja kierowana jest do webmasterów i osób odpowiedzialnych w jednostkach publicznych za dostosowanie stron www do wymagań WCAG 2.0 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.