Entera Studio WWW - Przybliżamy standard WCAG 2.0

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jednostki i organy administracji publicznej oferujące ogólnodostępne systemy informatyczne mają obowiązek przystosowania swoich stron www do standardów WCAG2.0, czyli zadbania o ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Termin na wprowadzenie zmian wyznaczono do 2015 r. Również po tym terminie każdy nowo powstający serwis będzie musiał być dostosowany do standardu WCAG 2.0 już na etapie tworzenia, a każda większa modernizacja będzie musiała być prowadzona zgodnie z regułami dostępności. Po przeprowadzeniu setek audytów dostępności strony internetowej, bazując na doświadczeniu zyskanemu dzięki kontaktom z webmasterami i włascicielami stron postanowiliśmy na naszym blogu przybliżyć Wam standard WCAG 2.0. Przez kolejne miesiące będziemy wyjaśniać kolejne zalecenia i punkty specyfikacji, tak aby wyjaśnić skąd biorą się i dlaczego podczas budowy dostępnych stron wwww, zgodnych z WCAG 2.0, stosuje się specyficzne techniki mające na celu poprawę odbioru witryn przez osoby niepełnosprawne.

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest WCAG 2.0? To instrukcja dla webdesignerów, opracowana przez agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych UNDP, dotycząca dostępności stron www dla osób niepełnosprawnych z rozmaitymi dysfunkcjami. Specyfikację tę można porównać do dokumentów opisujących zasady likwidacji barier architektonicznych w urzędach, czy szkołach – opisuje, jak budować podjazdy, windy dla wózków inwalidzkich i inne udogodnienia sprawiające, że dany obiekt staje się dostępny dla osób niepełnosprawnych, jednak w odniesieniu do strony www, czy systemu informatycznego. Stronę zgodną z WCAG 2.0 powinny prawidłowo odczytywać syntezatory mowy używane przez osoby niedowidzące i niewidome, kontrasty tekstu i czcionki muszą być na tyle duże, aby stronę www mogli odczytać ludzie o słabym wzroku, a całość musi dać się obsłużyć nie tylko myszką, ale i klawiaturą oraz innymi urządzeniami wejścia-wyjścia. Numeracja 2.0 oznacza, że jest to druga, rozszerzona i poprawiona wersja dokumentu. Obecnie specyfikacja wraz z załącznikami liczy ponad 1500 stron zaleceń.

Układ kolejnych wpisów, dodawanych systematycznie, będzie tożsamy z samą instrukcją WCAG 2.0, tak, aby po skończeniu tego cyklu powstało swoiste polskie kompendium wiedzy na temat tej agendy (sam WCAG 2.0 Guideline w oryginale rozwijany jest i publikowany w języku angielskim).

Gotowi? Zatem zaczynamy: WCAG 2.0 Zasada 1: Percepcja

Jeśli interesuje Państwa audyt WCAG 2.0 zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zachęcamy do zapoznania się z metodyką prowadzonego przez nas audytu dostępności stron www zgodnego z tym rozporządzeniem, dostępną pod tym odnośnikiem: Audyt WCAG 2.0